NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN GIAN HÀNG TIKTOK SHOP ĐỂ KHÔNG VI PHẠM CHÍNH SÁCH

Thảo luận trong 'Tiktok' bắt đầu bởi Dối Trá, 3/5/22.

 1. Dối Trá

  Dối Trá Member

  Bạn phải tạo tên cửa hàng để bán hàng trên TikTok Shop theo các yêu cầu dưới đây:
  • Tên cửa hàng phải đại diện chính xác cho doanh nghiệp của bạn.
  • Tên cửa hàng không được chứa nhiều hơn 40 ký tự.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào xuất hiện trong tên cửa hàng, chẳng hạn như tên sản phẩm bị c/ấm hoặc ngôn ngữ phân biệt đối xử.
  • Chúng tôi không cho phép tên cửa hàng chứa bất kỳ ngôn ngữ ch.ính t/rị không phù hợp hoặc thông tin khác có thể gây ra hiểu lầm, định kiến, tranh chấp hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ lời nói c/ăm t/hù hoặc thông tin t/ấn c/ông hoặc k/ích đ/ộng b/ạo l/ực chống lại các cá nhân hoặc nhóm dựa trên các thuộc tính được bảo vệ trong tên cửa hàng.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ thông tin nào có tính chất k.hiu d.em hoặc t/ục tĩu.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ nội dung lạm dụng nào trong tên cửa hàng. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở đ.e d.ọa b.ạo lực, q/uấy rối TD, nhân xét x/úc p/hạm về ngoại hình, đặc điểm nhân cách trí tuệ và vệ sinh.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào sử dụng các yếu tố liên quan đến TikTok mà không có sự cho phép của TikTok. Tương tự, chúng tôi không cho phép sử dụng các yếu tố liên quan đến nền tảng của bên thứ ba mà không được phép, chẳng hạn như Lazada, Shopee, Amazon, Instagram, Facebook, v.v.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào sử dụng bất kỳ tên thương hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu thương hiệu. Ngoài ra, tên cửa hàng không được gây hiểu lầm cho bất kỳ thương hiệu nào của bên thứ ba. Nếu bạ n sử dụng các từ chính thức , hàng đầu , được ủy quyền , thương hiệu hoặc các từ tương tự trong tên cửa hàng của mình, bạn phải gửi giấy ủy quyền cần thiết từ chủ sở hữu thương hiệu. Lưu ý rằng yêu cầu này cũng áp dụng cho hồ sơ người dùng TikTok.
  • Chúng tôi không cho phép bất kỳ tên cửa hàng nào chứa mô tả so sánh và / hoặc phóng đại, chẳng hạn như tốt hơn , tốt nhất , đấu với , v.v.
  • Chúng tôi không cho phép tên cửa hàng trùng lặp với người bán khác trên TikTok Shop.
  • Chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin liên hệ bên ngoài và trang web làm một phần của tên cửa hàng, chẳng hạn như số điện thoại, thông tin tài khoản mạng xã hội, http , .com , v.v.
  • Tên cửa hàng phải được trình bày bằng ngôn ngữ chính thức của thị trường liên quan do TikTok hỗ trợ.
  • Chúng tôi khuyến khích đặt tên cửa hàng rõ ràng và thể hiện chính xác hoạt động kinh doanh thương mại của cửa hàng. Do đó, tên cửa hàng phải tuân thủ các yêu cầu như sau:
  • Tên cửa hàng phải là một chuỗi văn bản hoặc chữ và số không có ký tự đặc biệt (*. \? v.v.) Các số thuần túy không được phép sử dụng.
  • Không được phép sử dụng các từ thuần túy chung chung hoặc chỉ danh mục trong tên cửa hàng không đại diện cho doanh nghiệp một cách rõ ràng và đầy đủ, chẳng hạn như Ô tô , Cửa hàng và Cửa tiệm , v.v.
  Cre: Vũ Minh Hiếu
   
  Tags:
  danh sách diễn đàn rao vặt gov chất lượng
Đang tải...